Awareness træning

Hvorfor Awareness træning

Phishing og Awareness træning, kan for nogle være vanskeligt at få hold på. Dette skyldes at der er mange måder at anskue og løse denne udfordring på. Men overordnet er de fleste enige om, at den grundlæggende beslutning om Awareness træning skal tages ud fra en strategisk beslutning, i arbejdet med virksomhedens IT-sikkerhedsmæssige modenhedsniveau og generelle administration af sårbarheder, samt styrkelsen i virksomhedens overholdelse af IT-politikker. Derudover bidrager Awareness træning også til at højne medarbejdernes IT-sikkerhedskompetencer.

Definition

Phishing og opmærksomhedstræning (Awareness) for virksomhedens medarbejdere, betyder at Peventio/Sentia i samarbejde med en udvalgt del af ledelsen, leverer Phishing og Awareness kampagner, samt praktiske tests og efterfølgende træning, der automatisk tilpasses medarbejderens respons på f.eks. e-mail Phishing-test. Det er på forhånd aftalt i fortrolighed med ledelsen, hvilke kampagner og hvor lang tid det vil tage medarbejderne at gennemgå disse kampagner. Al træning foregår i, og indgår i, medarbejderens almindelige arbejdsdag online, medmindre andet aftales.

Indhold og muligheder

 • Alle nødvendige softwarelicenser
 • Tilpasset virksomhedsrådgivning, indblik og træning
 • Tilpassede kampagner med opfølgningsmøder
 • E-mail baseret Phishing og Awareness træning, tilpasset virksomhedens organisation
 • Opfølgning med praktiske onlineøvelser og uddannelse
 • Løbende statistik over resultater og fremdrift i virksomhedens kampagner
 • Håndholdte kampagner med en fast Awareness konsulent
 • Spearphishing der er målrettet nøglemedarbejdere
 • Special tilpasning til virksomhedens IT-sikkerhedspolitikker
 • C-Level ledelsesparring
 • Interne social engineering opgaver tilpasset virksomheden

Helt eller delvist

Phishing og Awareness træning kan leveres som en hel eller delvis service og ydelse fra Peventio. Det kan ske i samarbejde med virksomhedens egen compliance afdeling eller anden samarbejdspartner. Det kan i nogle tilfælde også være en fordel at styre projektet fra HR eller øvrig C-level ledelse. Det giver ofte en god forankring i organisationen.