Endpoint Detection and Response

Hvorfor detection and response ( EDR – MDR – XDR )

Med en Detection and Response løsning, får virksomheden en unik Next-Generation PC sikkerhedsløsning lagt oven på sin eksisterende antivirus løsning, uanset om virksomheden bruger Defender fra Microsoft 365 eller andre tredjeparts antivirus løsninger. Det giver en maksimal Endpoint beskyttelse, uanset hvor og på hvilke netværk medarbejderen og enhederne befinder sig.

Definition

Når løsningen tages i brug, installeres der såkaldte XDR-sensorer på enheden (agent). Disse sensorer overvåger uregelmæssige hændelser, samt sender disse i realtid til detection and response løsningens cloud administration (EU Based), hvor Peventio herfra tilpasser vores service alt efter kundens behov. Sensorerne reagerer automatisk på uregelmæssigheder som kan betegnes som en ny og pludseligt opstået trussel eller anden sikkerhedsbrist på enheden. Derefter meldes dette ud i den tilhørende cloud (EU Based, hvorfra Peventio sikrer den videre hele eller delvise service, alt efter virksomhedstype, virksomhedens behov og involvering.

Indhold og muligheder:

  • Alle nødvendige softwarelicenser
  • Opsætning, tilpasning og virksomhedsrådgivning
  • Opfølgningsmøde og kontinuerlig tilpasning
  • Automatisk rapportering (realtid) af anomalier på enheden på email
  • Dashboard adgang
  • Mulighed for virksomhedens egen administration
  • Support og rådgivning i forhold til sikkerhedsbrister
  • Yderligere konsulentydelse og træning

Helt eller delvist

PC detection and response kan leveres som en hel eller delvis service og ydelse fra Peventio.  Det kan ske i samarbejdet virksomhedens forhandler eller egen It-afdeling.