GDPR

 

Politik for behandling af person- og virksomhedsdata.

I tilfælde hvor Peventio er dataansvarlig, yder vi en gennemsigtelig databehandling, som sikrer at vores behandling af data foregår i overensstemmelse med gældende GDPR, EU-lovgivning og øvrig lokal lovgivning på området.

Peventio opbevarer og indsamler kun relevant data om dig og din virksomhed til gavn for kvaliteten og udviklingen af løsninger og øvrigt samarbejde. Endvidere kan der være behov for at inddrage teknisk support fra den anvendte softwareleverandør under hensyntagen til de leverede services og løsningernes funktionalitet til kunder og samarbejdspartnere.

Opbevaring og indsamling af data fra kunder og samarbejdspartnere kan også have praktiske formål, så som produktservices, fakturering, kontrakter og aftaler, uddannelse, tilmeldelser og retslige forpligtelser.

Direkte eller indirekte kunder hos Peventio har til enhver tid rettighederne over deres virksomheds data. Derudover kan de få slettet og rettet deres data, såfremt der ikke foreligger en retslig nødvendighed, som giver Peventio hjemmel til at beholde denne. Peventio forsøger aktivt at holde data om kunder og samarbejdspartnere opdateret.

Såfremt Peventio ikke har et retsligt grundlag for at opbevare data om potentielle og nuværende kunder samt samarbejdspartnere, skal Peventio indhente samtykke og oplyse om interessen for at opbevare denne data. Dit samtykke skal i så fald være frivilligt og skal til enhver tid kunne afmeldes.

Alle hjemmesider tilhørende Peventio kan bruge cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på hjemmesiden med henblik på at tilpasse indhold og brugervenligheden for besøgende på hjemmesiden.

Som en del af lovgivningen for opbevaring af data, er du berettiget til at klage eller gøre indsigelse om Peventios opbevaring af data. Hvis vi modtager en forespørgsel om at få tilrettet eller helt slettet data, vil vi starte en undersøgelse af dette og foretage ændringer og sletning af data med hjemmel i gældende lovgivning.  

Data som Peventio indsamler om vores kunder:

  • Navn
  • Titel
  • Firmanavn og -adresse
  • Mailadresse
  • Telefonnummer
  • Interesse
  • Områder inden for vores produktkategorier
  • Peventio arrangementer
  • Kontaktinformation til produktservices

Øvrige spørgsmål om GDPR og opsamling af data besvares til enhver tid gerne ved henvendelse til Peventio på telefon eller mail. Det er ligeledes også muligt at klage til Datatilsynet.